Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Vil ha kommunen inn på NTNUs nye campus image

Vil ha kommunen inn på NTNUs nye campus

Både kommunen og NTNUs studenter vil kunne tjene mye på et tettere samarbeid.

Nybygg på den planlagte nye campusen skal romme 92 000 kvadratmeter til egen virksomhet. Adressa skrev denne uken at bystyrerepresentant Kjetil Utne for Høyre, ønsker at også kommunen skal ta del i innflyttingen på NTNUs nye områder.

– Det er vanlig at private selskaper har et tett samarbeid med universiteter, så hvorfor skal ikke Trondheim kommune kunne gjøre det samme, spør Utne.

Formannskapets rådmann skal nå undersøke kommunens muligheter til å flytte deler av virksomheten til NTNUs områder.

[ image ]
Foto: Privat
Kjetil Utne, bystyrerepresentant for Høyre, ønsker at også kommunen skal ta del i innflyttingen på NTNUs nye områder.

Mangel på aktivitet på NTNU sine campuser

Bystyrerepresentanten mener at mange studenter kun omgås hverandre, og at mesteparten av Trondheims befolkning aldri har satt sin fot på NTNUs campuser. Han mener videre at det vil være lettere for NTNU og kommunen å samarbeide om de to partene ferdes mer i samme miljø.

– Å flytte deler av kommunen inn på NTNU sitt nye campus vil kunne skape en helt ny dynamikk. Jeg ønsker at campus skal kunne bli et levende laboratorium som både kommunen og NTNU vil ha nytte av, forteller han.

Leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein for Studenttinget er enig i at det er viktig å fremme studentene i Trondheim sin byintegrering.

– Det er viktig for Studenttinget at studentene i byen føler at de er en del av Trondheim kommune, ikke bare av universitetet, sier hun.

Raustein understreker likevel at en eventuell flytting av deler av kommunen til NTNUs områder, ikke må gå på bekostning av studentene.

Til fordel for studentene

Utne mener at det er lett for de ulike miljøene å holde seg til seg selv. Han påpeker at det absolutt eksisterer et potensial for forbedring i NTNU og kommunens samarbeid, og at en samlokalisering vil være et godt bidrag til dette.

– Jeg ønsker at Trondheim skal inn i NTNU og at NTNU skal inn i Trondheim, forteller Utne.

Han mener at å flytte deler av kommunen inn på campus vil være til fordel for studentene.

– Mange av studentene er i dag i praksis gjennom kommunen. En samlokalisering vil gjøre denne prosessen lettere. Om NTNU og kommunens instanser er vegg i vegg, vil terskelen for å banke på hverandres dør, bli vesentlig lavere, mener Utne.

Raustein er enig med bystyrerepresentanten at praksisplasser for studenter er viktig. Til tross for dette mener hun at dette burde kunne ordenes uavhengig av hvor kommunen har sine kontorer.

I tillegg hevder Utne at dette kan gjøre det lettere for NTNU sine studenter å samarbeide med kommunen med blant annet i studenters masteroppgave og med forskning.

– Om kommunen- og NTNU for eksempel hadde fått en felles kantine ville det vært lettere å skape dialog og i ettertid å banke på noens kontordør. Det er bare fantasien som setter grenser for hva kommunen og NTNU kan få til sammen, mener han.