Øyafestivalen
Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Pstereo
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Underholdning
Article Gammel talekunst for et moderne publikum image

Gammel talekunst for et moderne publikum

Gjert Vestrheim gir en tilgjengelig innføring i klassisk retorikk med god bruk av moderne eksempler.

Ved første øyekast kan tittelen Klassisk retorikk gi inntrykk av at man her har å gjøre med en bok som i all hovedsak beskjeftiger seg med støvete og arkaiske taletriks. Dette er for så vidt ikke feil, og jeg ville ikke anbefalt boken fra 2018 for andre enn spesielt interesserte, da boken gjør lite for å overtale den som ikke er åpen for tematikken. Likevel vil jeg påstå at boken har mye å tilby, og forfatteren Gjert Vestrheim – som er professor i gresk ved Universitetet i Bergen – gir med dette en lettfattelig og tilgjengelig innføring i den klassiske talekunsten.

Gjennom en belysning av retorikkfagets begrepsapparat, som formulert av Aristoteles, Cicero og Quintilian, samt hyppig eksempelbruk fra både moderne og klassiske taler og tekster, evner Vestrheim å vise hvordan en forståelse av den klassiske retorikkens virkemidler er relevant også den dag i dag.

Bestående av 248 sider og inndelt i fem kapitler, begynner Vestrheim boken med en historisk gjennomgang av retorikkens rolle i vesten, etterfulgt av et analytisk dykk inn i den retoriske teoriens verden. Ord som etos, patos og logos – som for de fleste er kjent gjennom infamøse analyser i norsktimene på videregående – samt fremmede ord som kairos, eikos, aptum, og topos blir her utførlig gjennomgått og belyst med eksempler i en svimlende hastighet som til tider kan gjøre leseren en smule overveldet. Tross denne hastigheten, veier Vestrheims klare og presise forklaringer opp for bølgene av greske og latinske fremmedord.

Som Vestrheim påpeker i boken, er retorikk en praksis som alle språkbrukere med et mål om å få frem et synspunkt benytter seg av, enten de er i besittelse av en innsikt i de retoriske begrepene som det her er snakk om eller ikke. Ved å sette ord på disse mønstrene som allerede preger hvordan vi taler, gir Vestrheims bok leseren verktøyene for å kunne overtale mer effektivt, men også å gjennomskue andres forsøk på overtalelse. Boken framstår derfor som et uvurderlig verktøy for aspirerende debattanter, men også for språkinteresserte mennesker i alle former og fasonger.