Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Er du student eller innbygger? image

Er du student eller innbygger?

Sjansen for at du som student er folkeregistrert og stemmer i Trondheim kommune under høstens kommunevalg er forsvinnende liten. Hvorfor er ikke flere studenter opptatt av politikken i kommunen de bor i?

Vår oppfatning av verden tar utgangspunkt i våre nærmeste erfaringer. Vi er mer opptatt av hva som skjer med familien vår enn med fremmede, vi er mer opptatt av skolenedleggelse i nabobygda enn krigen i Jemen og vi har lettere for å fornekte global oppvarming fordi det er kaldt ute og snø på bakken. Det er også lettere å føle konsekvensene av lokalpolitikken heller enn for eksempel amerikansk politikk, men sjansen er stor for at de fleste kan nevne flere sentrale amerikanske politikere enn sentrale politikere i Trondheim kommune.

Nå er det heldigvis ikke sånn at politikk forskjellsbehandler avhengig av hvilke politikere du kjenner best. Politikk handler derimot grunnleggende om ulike løsninger på problemer, og baserer seg på en befolkning som tar del i demokratiet. Vi er privilegerte i Norge, og kommunen har ansvar for at våre rettigheter som nordmenn ivaretas. Som student i Trondheim er derfor hverdagen din direkte påvirket av hvem som tar beslutninger på rådhuset. Synes du kollektivtilbudet i byen er for dårlig? Har du forgjeves forsøkt å få en time som passer hos din nye fastlege? Dette er ting som kommunepolitikere påvirker direkte, og du har makt til å påvirke politikerne – men kun om du er folkeregistrert i den gjeldende kommunen.

Det er så klart et fullstendig individuelt valg om man ønsker å melde flytting til Trondheim når man er student, og mange vil ikke gi slipp på tilhørigheten til stedet man kommer fra. I hvert fall er det min grunn for ikke å ha meldt flytting ennå. Jeg har et sterkt forhold til kommunen jeg vokste opp i, og har lyst til å flytte tilbake igjen når jeg er ferdig studert. Derfor beholdt jeg, og brukte, muligheten til å stemme i min hjemkommune ved forrige kommunevalg. Med andre ord har jeg i snart fire år har levd i en kommune jeg egentlig ikke kan være misfornøyd med eller klage over.

For det er jo sånn at hvis du ikke stemmer i valget kan du heller ikke klage i ettertid. Selv om jeg ikke har hatt særlig store ting å klage over de siste fire årene, vil jeg i år sørge for at min stemme skal gå til et parti som bestemmer over politikken som gjelder i byen jeg bor i. Det er i Trondheim jeg lever, og det er derfor riktigere at det er denne kommunen som har ansvar for at jeg har disse rettighetene, og ikke hjemkommunen min som er 50 mil unna.

Noen studiesteder, som Kristiansand og Bergen, har innført støtteordninger for studenter som melder flytting til kommunen de studerer i. Jeg tror ikke dette nødvendigvis er rette veien å gå. Nøkkelen i dette spørsmålet er hvordan vi oppfatter oss: er vi studenter som bor i Trondheim, eller er vi innbyggere som studerer her?

Det er heller ikke noen grense for hvor mange ganger du kan melde flytting, så om du fortsatt vil tilbake til hjemstedet ditt etter studiet er det ingenting ved å bli trønder som stopper det. Poenget er at når vi bor i denne byen lenge nok til å oppleve to, kanskje tre valg, bør vi bruke muligheten til å påvirke lokalpolitikken. Du må ikke anlegge bart eller kjøpe skinnvest, men jeg tror at jo flere som ser seg selv som innbygger, jo mer vil alle studenter i byen skjønne at det som skjer på rådhuset også angår oss.

Så kan vi alle synge Trønder-sangen litt høyere, også vi som bor i byen midlertidig.