Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Mange spørsmål, men ingen svarer - faktaundersøkelse bak lukkede dører ved IHS image

Mange spørsmål, men ingen svarer - faktaundersøkelse bak lukkede dører ved IHS

Dårlig arbeidsmiljø har det siste halvåret preget hverdagen ved Insititutt for Historiske Studier. Nå tar NTNU grep om saken med en grundig faktaundersøkelse, populært omtalt som «havarikommisjonen».

I juni 2018 satte Universitetsavisa plutselig alle øyne på Dragvoll og konflikten som førte til at professor Kristian Steinnes ved Institutt for historiske studier (IHS) ble tvangsflyttet til Institutt for språk og litteratur, selv om han i praksis fortsatt foreleser ved IHS. Utover høsten ble det publisert en rekke saker som omhandlet denne konflikten, etter at Steinnes begynte ved institutt for språk og litteratur. Saken har etterhvert fått nasjonal oppmerksomhet, opp til det punktet at Forskerforbundet ved Universitet i Bergen har tilbudt Steinnes advokatstøtte på 40 000 kroner.

I kjølvannet av saken trakk Tor Einar Fagerland seg fra stillingen som instituttleder ved IHS. Årsaken til at Fagerland trakk seg var ukjent, men en personalkonflikt mellom han og Steinnes skal ha vært én årsak til at tvangsflyttingen fant sted. Fagerland har, sammen med dekan Anne Kristine Børresen, i et brev fra tolv faglige ansatte ved IHS blitt kritisert for «illegitim maktbruk». Det var publiseringen av dette brevet i Khrono som satte fart på pressedekningen av situasjonen, og den etablerte faktaundersøkelsen av NTNUs «havarikommisjon».

Mangelfull kommunikasjon

Fra studentenes, så vel som de ansattes side, har det vært mye preg av usikkerhet og lite informasjon. Instituttillitsvalgte studenter Maria Beck og Tor-Einar Siebke ved IHS har tidligere uttalt seg om saken i Universitetsavisa. Ifølge dem preges situasjonen av mangelfull kommunikasjon og at mye fortsatt er usikkert.

Når Under Dusken tar kontakt med Beck forteller hun at de rett og slett ikke kan uttale seg mer om saken.

På SMS informerer Beck om at hun som ITV ikke kan uttale seg akkurat nå:

– På grunn av prosessen som pågår nå så avventer vi resultatene fra utvalget som jobber med arbeidsmiljøet, skriver Beck.

Under Dusken erfarer at det også er stor usikkerhet rundt hva selve saken handler om. Dette skinner også igjennom i den noe uspesifikke begrunnelsen bak tvangsflyttingen av Steinnes, hvor det blant annet trekkes fram at:

• Du (Steinnes, red.anm.) har ikke tillit til instituttleder og du ønsker ikke å forholde deg til ham.

• Manglende overholdelse av spilleregler for kommunikasjon har vært tatt opp flere ganger, uten at dette har endret seg. Dette handler om spillereglene for kommunikasjon og ikke adgangen til å ytre seg kritisk.

• Relasjonen mellom deg og instituttleder har vært en utfordring over lang tid, og det har vært brukt mye ressurser på dette.

• Det har over tid vært forsøkt flere tiltak uten at dette har bedret situasjonen. Situasjonen vurderes som fastlåst og uholdbar.

• Konflikten har påvirket både din og instituttleders helsesituasjon.

• Konflikten har gitt negative effekter på arbeidsmiljøet ved instituttet.

• Arbeidsgiver har i en slik situasjon både en omsorgsplikt og aktivitetsplikt. Disse pliktene gjelder både overfor deg, instituttleder og arbeidsmiljøet ved instituttet.

De ansattes munnkurv

Også fra de ansatte og involverte sin side sitter uttalelsene alt annet enn løst. Under Dusken har vært i kontakt med Steinnes, som ikke føler seg trygg på å besvare spørsmål på et nåværende tidspunkt.

– Jeg er skeptisk til å snakke med pressen slik situasjonen er nå, men ønsker gjerne å uttale meg på et senere tidspunkt, sier den per nå sykemeldte Steinnes på telefon etter spørsmål om hvordan han anser situasjonen.

Nåværende instituttleder ved IHS, Magne Arve Flaten, svarer på SMS at han ikke ønsker å kommentere saken.

– Det er en faktaundersøkelse på gang ved IHS og jeg kommenterer ikke arbeidsmiljøet før den er ferdig. Det er viktig at de som arbeider med dette, og ansatte ved IHS, får arbeidsro.

En av de som forfattet og skrev under på brevet i juni, Hans Otto Førland, føyer seg til instituttlederen sitt ønske om å tie angående situasjonen.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om situasjonen når den er så betent som den er nå, men jeg synes det både er legitimt og på høy tid at pressen virkelig tar tak i saken, sier Førland.

Førland sier også at han føler en større bekymring og uro slik situasjon er nå, og omtaler det hele som en betent verkebyll som ikke kan løses før Steinnes er tilbake fra sykemelding. I likhet med Beck og Siebke savner han også studentenes involvering. Beck, Siebke, Førland og Steinnes har likevel stilt seg positive til Under Duskens gransking og ønsker gjerne å uttale seg når faktaundersøkelsen er gjennomført.

«Havarikommisjonen» ledes av professor Lars Jacob Stovner fra Institutt for nevromedisin, advokat Harald Pedersen og psykolog Ingrid Wibe, med seniorrådgiver Didrik Tårnesvik som sekretær. Stovner har ikke svart på Under Duskens henvendelser om en uttalelse.

IHS og kommisjonen holder kortene tett til brystet, samtidig som saken vokser seg stadig større bak lukkede dører. Fram mot juni må allmennheten smøre seg med en god dose tålmodighet, før den endelige rapporten kommer på plass.

Det er lite sannsynlig at det vil komme mer informasjon fra verken kommisjonen eller ansatte før høsten 2019.