Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Edvard er ny NTNUI-leder image

Edvard er ny NTNUI-leder

Den 26. februar trådte Edvard Andersen (27) inn i rollen som lederen av Norges største idrettslag.

Den nyvalgte lederen tar over for Eirik Søreide Hansen (22), som har ledet landets største frivillige studentorganisasjon det siste året. Han er tidligere leder for Kite NTNUI, hvor han har innehatt sentrale verv de siste tre årene.

– Hovedmotivasjonen var sjansen til å bidra i et fellesskap der alle medlemmene har et genuint ønske om å gi noe tilbake og en tiltrekning til de gode verdiene NTNUI utøver, sier Andersen.

Selv er han klar for de spennende utfordringene det neste år vil bringe, samt å vedlikeholde og forbedre dagens tilbud.

Samarbeid er nøkkelen

Andersen ønsker å videreføre Ett NTNUI, en visjon det forrige hovedstyret grunnla. Ett NTNUI har som mål å samle de 51 ulike idrettsgruppene i organisasjonen for å oppmuntre til et bedre samarbeid på tvers av idrettsgrener og skape en større følelse av tilhørighet hos medlemmene.

– Målet er at det skal legges til rette for at de ulike grupperingene innad i NTNUI skal samarbeide og samkjøre i større grad, uten at de mister noe av den individuelle friheten de har, forklarer Andersen.

Han forteller videre at dette vil gi enda bedre samhold i organisasjonen og at en da i større grad får utnyttet hverandres ressurser. Å stå samlet vil også gi en større gjennomslagskraft.

[ image ]
Foto: Sander Engen
– Å vedlikeholde det gode samarbeidet med eksterne partnere som Sit, NTNU og Velferdstinget er essensielt for å opprettholde og forbedre det tilbudet vi har i dag.

Nytt hovedstyre

Med seg i hovedstyret har den ferske lederen:
• Nestleder Vilde Teksum
• Økonomiansvarlig Pauline Sjøvold
• Kassereransvarlig Manith Randula Attanapola
• Informasjonsansvarlig Inger Viken
• Arrangementsansvarlig Ida Tomine Glomsaker
• SL-ansvarlig Ingrid Hasselgård Bøe
• Materiellansvarlig Stine Røkeness
• Kommunikasjonsansvarlig Oskar Gårdsrud Paulsrud

– Alle i det nye hovedstyret har vist godt initiativ nå i begynnelsen, vi er en samlet gjeng som står klare for å møte nye utfordringer, utdyper Andersen.

Videre forteller han at de sammen skal jobbe for å skape de beste øyeblikkene i studietiden med et fokus på samhold, mangfold og idrettsglede.