Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Den delte bevisbyrden: alle menneskers ansvar image

Den delte bevisbyrden: alle menneskers ansvar

Debatt

Magnus Fure Runnerstrøm skriver i UD3 at Gud ikke er nullhypotesen. Det har han helt rett i, men betyr det at ateisme er nøytralt, eller at de ikke har bevisbyrden? Er det mer troverdig å tro på den kristne Gud enn Xyrrafyrra som bor i skapet til Runnerstrøm? Ondskap eksisterer, men er det et argument mot Guds eksistens?

I innlegget sitt skriver Runnerstrøm: «Boges utsagn kan tyde på at Boge anser Gud som nullhypotesen». Enkelt forklart er nullhypotesen utgangspunktet. I etterkant forstår jeg at utsagnet mitt i «Er Gud død?» kan være litt misvisende, og derfor ønsker jeg å presisere det. Guds eksistens er ikke nullhypotesen, men det er ikke ateisme heller. Faktisk er det slik at ingen mennesker har et nøytralt syn på livet, heller ikke ateistene. De fleste ateister vil være enig i at de har tatt et standpunkt om at Gud ikke eksisterer. Derfor har alle mennesker en bevisbyrde.

Debatt: – Verden streiker for klima

I Runnerstrøms eksempel er vesenet Xyrrafyrra, som han bruker for å forklare at alle som påstår at noe eksisterer må argumentere for det. Jeg er helt enig! Likevel vil jeg legge til noe. Vesenet Xyrrafyrra er ikke falsifi serbart, noe den kristne guden er. Vitner observerte hva som skjedde. Jesus levde et offentlig liv, gjorde offentlige mirakler, døde en offentlig død og stod opp på en offentlig måte. Derfor er det mulig å undersøke om dette er løgn eller om Jesus er den han utga seg for å være.

Kristendommen står og faller med Jesu oppstandelse. Dersom Jesus stod opp fra graven må kristendommen være sann, og da er det grunn til å velge kristendommen. Hvis Jesus ikke stod opp, faller hele den kristne troen. Nytestamentekspert og ateist Bart Ehrman legger frem følgende som fakta: Jesu korsfestelse, den tomme graven og disiplene som mente de hadde sett Jesus stått opp.

Hvordan kan vi forklare disse faktaene? Det er kommet mange forklaringer. Hallusinasjon, at noen stjal liket eller kanskje disiplene løy? Kildene sier at det var opp mot fem hundre som så Jesus samtidig. Gruppehallusinering er ikke fenomen, dessuten forklarer ikke hallusinasjon den tomme graven. Hvis disiplene stjal liket, måtte de ta seg inn i en sterk bevoktet grav. Hva om disiplene løy? Hvorfor da være villig til å gå i døden for noe du vet er løgn? Dersom Gud har brakt Jesus opp fra de døde, vil det forklare alt dette. Alternativet vil innebære at vi står igjen med flere spørsmål som trenger en forklaring.

Debatt: – Det parkspisende universitet bygger skammens bygg

Vi kan også spørre oss selv hvorfor det eksisterer ondskap hvis Gud er god, allmektig og allvitende. Det er ingen vits i å diskutere problemet videre hvis det ikke ligger underforstått at ondskap er objektivt. Med objektivitet mener jeg at det er en universell sannhet uavhengig av tid og sted. Vi kan altså med sikkerhet si at det er galt å drepe uansett hvor på kloden og i hvilken tid man er. Mitt svar er at menneskets frie vilje står bak mye av ondskapen i verden.

Hvis objektiv ondskap ligger på bordet, må vi ha en forklaring på hvor den objektive moralen kommer fra. Den kan ikke komme fra oss mennesker. Det må være en lovgiver utenfor vårt univers. Uansett hva man velger å kalle denne lovgiveren, må det være et perfekt moralsk vesen.

Man kan ikke bevise noe fullt og helt. Likevel vil jeg oppfordre deg som leser til å stille deg kritisk og sjekke opp i argumentene som ligger på bordet. Vi sitter alle med bevisbyrden. Uansett er det fint å få en debatt rundt temaet for å understreke at en gudstro ikke må være en blind tro.