Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Dragvollstudenter fryser på campus image

Dragvollstudenter fryser på campus

På Dragvoll campus kan det bli så kaldt som fem grader i vintermånedene. Studentene mener dette går utover deres akademiske hverdag.

På det kaldeste har det i vinter vært -13,7 grader i Trondheim, ifølge yr.no. Dette er noe som merkes i NTNUs glassbygg. På campus Dragvoll kjenner flere studenter på kulden. Student Mona Storvik forteller at hun synes det er veldig kald på høst- og vinterstid på campus Dragvoll. Dette har ført til at hun flere ganger i uken velger å ikke studere på Dragvoll, men heller hjemme.

– Kulden på campus går ut over både min akademiske og sosiale hverdag. Kulden tapper meg for både energi og motivasjon. Når jeg først er på Dragvoll sitter ofte med ytterjakken på inne, forteller hun.

[ image ]
Foto: Lisa Botterli Flostrand
FLERBRUKSOMRÅDER: Nye møbler har blitt plassert i «gata» på Dragvoll for å skape triveligere områder.

Fra arkivet: Klagestorm etter oversvømmelse på på Dragvoll

Ganger som «uteareal»

Trond Haugen, fagleder for VVS i seksjon for teknisk drift, forklarer at arealet med glasstak ikke er designet for å skulle bli varmet opp.

– Årsaken til at det er kaldt i gangene hvor det eksisterer glasstak er fordi dette anses som nullsoner. Det betyr at områdene blir ansett som uteareal og derfor ikke blir oppvarmet til romtemperatur, forklarer Haugen.

Han forteller videre at temperaturen i glass­­­­gården på Dragvoll varierer med temp­eraturen ute, og han antar at den er alt fra 15 til fem grader på vinteren. Haugen understreker at en annen årsak til at det kan føles kaldt på Dragvoll er fordi campusen ble bygget på 70-tallet.

[ image ]
Foto: Lisa Botterli Flostrand
SI IFRA: Trond Haugen, fagleder for VVS i seksjon for teknisk drift, oppfordrer alle studenter til å kontakte campusservice om man mener det er for lav temperatur på campus.

– Da eksisterte det ikke de samme kravene til bygg- og tekniske installasjoner som i dag. Det var lite fokus på energiøkonomisering på den tiden, forteller Haugen.

Han forteller at Elektrobygget på Gløs­haugen sliter med lignende utfordringer som campus Dragvoll, selv om bygget er av nyere tid.

– På grunn av den store takhøyden rommer de to glassgårdene et vanvittig volum, noe som gjør dem vanskelig å varme opp, forklarer Haugen.

For kaldt til å sitte i kantinen

Student Vanessa Løland Bersagel mener i likhet med Mona Storvik at det er kaldt på campus Dragvoll om vinteren.

– Jeg synes at temperaturen på biblioteket er grei og derfor velger jeg å sitte der. I mot­setning har jeg sluttet å sitte i kantinen på grunn av kulden, forteller hun. Storvik deler Bersagels mening om at det er for kaldt i kantinen.

– Kantinen er en viktig arena både sosialt og akademisk. Som resultat av at jeg fryser mye går jeg ofte glipp av sosialisering med medstudenter i kantinen. I tillegg foregår det ofte diskusjoner og gruppearbeid i kantinen. Jeg føler at kulden svekker prestasjonsevnen min på disse, forteller Storvik.

[ image ]
Foto: Lisa Botterli Flostrand
KALD KANTINE: Student Vanessa Løland Bersagel har valgt å slutte å sitte i kantinene på grunn av kulden

Det har blitt observert at dørene til kantinen ofte har stått åpen til «utearealet», noe som kan være en del av grunnen til kulden.

Studenter har rettigheter

Lennart Soligård, studentombud ved NTNU forteller at studentene har spesielle rettigheter knyttet til læringsmiljø på campus. Disse rettighetene står beskrevet i blant annet Universitets- og høyskoleloven, paragraf 4.3.

– Ifølge loven ligger det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø på styret. I tillegg skal læringsmiljøutvalget bidra til at kravet om et fullt forsvarlig lærings­miljø gjennomføres, forklarer han.

Soligård synes det er trist at Storvik og Bersagel opplever kulde som et problem på campus.

– Jeg tenker det er naturlig at studenter som mistrives med sitt læringsmiljø tar dette opp via de meldingskanaler som er opprettet for å ta imot slike henvendelser. Eventuelt kan de orientere sine tillitsvalgte om problematikken slik at dette kan tas opp i læringsmiljøutvalget, forteller han.

Mulig å gjøre noe med problemet

Haugen mener at det er synd om studenter går rundt og fryser og mener at dette absolutt kan gjøres noe med.

– Vi har mulighet til å regulere temp­eraturen på ulike rom i bygget om dette er nødvendig, forteller han.

LES OGSÅ: Klager på for strenge regler for stands på Dragvoll

Haugen forteller videre at det er mulig å kontakte driftsansvarlige i campusservice via en e-vaktmester om man opplever pro­blemer. I tillegg er det også mulig å tilkalle vekter­tjeneste og teknisk beredskapsvakt hele døgnet om det oppstår akutte problemer. Til tross for dette mener Haugen at de har mottatt lite klager fra studenter om problemer med kulde i NTNU-bygg. Han oppfordrer alle studenter til å kontakte campusservice om man mener det er for lav temperatur der de sitter.

Bersagel har ikke hørt om at det eksisterer en e-vaktmester man kan kontakte. Likevel tror hun ikke at hun ville klaget på temperaturen om hun hadde visst om muligheten tidligere.

[ image ]
Foto: Lisa Botterli Flostrand
KONTROLLSENTER: Fra driftsentralen kontrolleres og reguleres temperaturen ved alle NTNUs campuser.

Nye møbler i glassgården

På campus Dragvoll har det de siste månedene blitt plassert nye møbler på flere områder som blir definert som uteareal.

Anne Karoline Simonsen, eiendoms­utvikler ved NTNU, forteller at de nye møblene er en del av «Prosjekt gata» på Dragvoll.

– SV- og HF-fakultetet har engasjert seg i samarbeid med Eiendoms­avdelingen for å skape triveligere områder i «gata» på Dragvoll, forteller hun.

Simonsen understreker at møblene ikke er ment som faste studieplasser eller som erstatning for andre leseplasser.

– De nye sitteområdene er ment som områder man kan oppholde seg i korte perioder på vinteren. Når temperaturen ute blir bedre, vil det være mulig å bruke dem over lengre perioder, forteller Simonsen.

Hun påpeker at dette er samme løsning som eksisterer på Elektrobygget på Gløshaugen.

– Intensjonen med sitteplasser på «ute­arealet» på Dragvoll er lik den på Elektrobygget. Plassene kan brukes når været og temperaturen tillater det, forteller Simonsen. Haugen, fagleder for VVS-seksjonen, synes det er synd at de nye møblene for øyeblikket ikke kan brukes uten å sitte med boblejakke på.