Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Flertall for campusutbygging i Høyskoleparken image

Flertall for campusutbygging i Høyskoleparken

Riving av trehus i Høyskoleparken blir stadig mer realitet enn fantasi. Nå har også forslaget flertall i bygningsrådet for nytt campus.

Adressa informerte 1. april om at Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet stiller seg positivt til rådmannens innstilling om riving i Grensen, området mellom Studentersamfundet og Gløshaugens hovedbygning. På tross av datoen var ikke dette en aprilspøk, og det var på møtet tirsdag 2. april flertall i bygningsrådet for å åpne for riving verneverdige trehus for å gi plass til nytt NTNU-campus, ifølge Adressa. Dette er ståa bare noen uker før bystyret skal ta en endelig avgjørelse om riving i Grensen den 25. april.

Fortsatt stor uenighet blant partiene

På tross av flertallet, er det fortsatt er stor uenighet blant partiene som er involvert i bygningsrådet. Spliden i partiene bunner i to viktige, men samtidig vanskelige avgjørelser. Den ene er riving av trehusene i Grensen, mens den andre er utbygging sør i selve Høyskoleparken.

Høyre er splittet internt i partiet. Høyrepolitiker og medlem i bygningsrådet, Berit Tiller, sa til Adressa at hun personlig er mot bygging i parken, men åpen for riving av hus i Grensen. Hun stemte likevel med flertallet i avstemningen om riving i Grensen på møtet 2. april. I Venstre er det usikkerhet om hvordan partiet stiller seg til problematikken rundt alternativ C. SV og MDG har sagt klart nei til både riving og campusutbygging i Høyskoleparken. Senterpartiet er i hovedsak negative til både bygging og riving, men har enda ikke vedtatt et fastsatt nei internt i partiet.

Samtidig som politikerne er delt, har det i stor grad vært enighet blant de 59 innspillene NTNU-ledelsen har mottatt om at alternativ C er det beste alternativet. Dette foreslår å rive trehusene i Grensen for å gi rom til senteret for for kunst, arkitektur, musikk og design (KAM) og bygge ut sør i Høyskoleparken. Dette er også innstillingen fra rektoratet og rådmannen.