Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Nedgang i søkere til høyere utdanning image

Nedgang i søkere til høyere utdanning

I 2019 var det en nedgang på 2,3 prosent i antallet søkere fra 2018. Spesielt stor nedgang er det i antall søkere til sykepleiestudiet.

Denne uken la Samordna Opptak fram søkertallene fra 2019. I alt var det 3 272 færre søkere til høyere utdanning i Norge i 2019 enn i 2018. Mest dramatisk var endringene i søkertall til sykepleierutdanning.

– Etter kontinuerlig økning i søkertallene de siste årene ser vi i år en nedgang på 2,3 prosent. Tallene for 2019 viser likevel at det fortsatt er god søking til høyere utdanning, sier avdelingsdirektør Ann Elisabeth Wedø for utdanningstjenester i Unit, i en pressemelding.

Færre sykepleiesøkere

Antallet søkere med sykepleierutdanninger som førstevalg sank i 2019 fra 15 789 til 12 843. Dette er en nedgang på 18,7 prosent sammenliknet med 2018.

Prodekan Toril Forbord for utdanning ved fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim og studieprogramleder Ann Oddrun Medby for bachelorstudiet i sykepleie i Trondheim er imidlertid ikke bekymret. De mener det er en sammenheng mellom innføringen av et karakterkrav om tre i matematikk og norsk og de lave søkertallene.

– Vi på NTNU er jo fornøyd med å ha så mange søkere per studieplass, og regner med at vi får gode kandidater uansett. Vi vet jo at noen sykepleierutdanninger andre steder i landet har færre søkere per studieplass, mens vi ligger på over fire i Trondheim og over to i Gjøvik og Ålesund, sier Forbord.

Medby sier sykepleiestudiet i Trondheim nok vil bli mindre berørt enn andre sykepleiestudier i landet.

– Dette kravet vil nok ikke ha like stor effekt for oss, siden vi har såpass høyt snitt uansett. Det kan være færre som søker på grunn av den poenggrensa, men det vil nok ikke påvirke kvaliteten på de som kommer inn, sier hun.

Dette karakterkravet kan nok også ha virket avskrekkende på eldre sykepleiere, som ikke har ressursene eller kapasitet til å ta opp fag fra videregående for så å ta høyere utdanning.

– Når kravene blir skjerpet er det vanlig med en dupp. Det samme så vi da kravene ble endret ved lærerstudiet, men de steg igjen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Dagens Næringsliv.

Nedgang i helhetlig antall søkere

De siste årene har det vært en relativt jevn stigning i søkertallene til høyere utdanning, og lite tyder på at nedgangen i søkertallene i 2019 indikerer en endring i trenden.

– NTNU har i de senere årene hatt en positiv utvikling i søkertallene. 2018 var et spesielt godt år, og nå i 2019 er vi tilbake på et nivå som er mer representativt for trenden de siste årene, sier prorektor Anne Borg for utdanning ved NTNU i en pressemelding.

Samordna Opptak forvalter søking og opptak til grunnutdanninger ved 27 universiteter og høgskoler, deriblant NTNU, Universitetet i Bergen, og Universitetet i Oslo.