Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Kaotisk briljant image

Kaotisk briljant

Elif Batuman gir oss et kikkhull inn i den russiske litteraturen.

De besatte - Om russiske bøker og menneskene som leser dem er en bok av den tyrkisk-amerikanske forfatteren Elif Batuman, som gransker russisk litteratur og dens fanskare gjennom forfatterens eget liv og virke. Dette selvbiografiske aspektet ved boken blir derimot forsøkt satt i annen rekke av forfatteren selv, ved at hun, tross i at hun åpenbart er et usedvanlig aktivt og initiativrikt menneske, heller framstiller seg selv i en slags passiv tilskuerposisjon der hendelser og personer ramler over henne, i stedet for omvendt, som nok er nærere sannheten.

Russlands stilling er på mange måter enestående - ikke helt en del av Europa, ikke helt en del av Asia, men noe eget og annerledes, som gjenspeiles i landets kultur, politikk og historie. Batumans bok fungerer som et kikkhull i veggen som skiller Russland fra resten av verden, og det åpenbarer seg for leseren gjennom en nesten magisk annerledeshet, ulikt noe annet, men fjetrende og vakkert. Forfatteren har viet sitt liv til russisk litteratur, og den bakomliggende lidenskapen skinner gjennom hver eneste side med et språk og en humor man sjeldent finner hos litteraturvitere ellers.

Les også: Ali Smiths Vinter er en mesterlig roman som kritisk skildrer post-brexit Storbritannia

Denne boken ønsker mye samtidig – ikke bare er den en bok om russisk litteratur samtidig som den er en selvbiografi, den bruker også russisk litteratur og forfatterens eget liv som utgangspunkt for et forsøk på å filosofere seg fram til hva det egentlig vil si å være et menneske. Det sier nesten seg selv at et verk som ønsker så mye samtidig ikke kan unngå å bli sterkt kaotisk, noe denne boken også er. Den hopper i forfattere, hendelser og filosoferinger nesten uavhengig av kronologi, og sammenhengen mellom kapitlene føles tilfeldig og forvirrende. Samtidig er det å være menneske i seg selv både tilfeldig, forvirrende og kaotisk, og selve bokens struktur bidrar slik til å underbygge dens budskap, og dette kaoset skaper slik den sammenhengen leseren leter etter.

De besatte er slik ikke bare en bok du virkelig burde lese - det er en bok du trenger å lese.

Les også: – Kjendisers trang til å brette ut om eget følelsesliv virker mot sin hensikt