Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Halvparten av studentene opplever drikkepress image

Halvparten av studentene opplever drikkepress

Nesten halvparten av studenter synes at det ikke er sosialt akseptabelt å droppe alkohol i fadderuka. Det kommer fram i en undersøkelse fra Vinmonopolet.

I en fersk undersøkelse fra Kantar og Norsk Gallup, på bestilling fra Vinmonopolet, kommer det fram at mange studenter lar alkohol påvirke både jobb- og studiehverdagen. Halvparten av studentene i undersøkelsen sier de har opplevd drikkepress i studietiden. Nesten halvparten synes at det ikke er sosialt akseptabelt å droppe alkohol i fadderuka.

I tillegg forteller en tredjedel av studentene i undersøkelsen at de har vært borte fra jobb eller forelesning på grunn av alkohol dagen før. Undersøkelsen er basert på svar fra 328 respondenter i alderen 18-35 år som enten skal studere, er underveis i studiene, eller som nettopp er ferdige med å studere.

Anbefaler en balansert promille

Lykkepromilles tips for sunne alkoholvaner

• Bli bevisst på egne alkoholvaner.

• Det er lov å si nei til alkohol.

• Noen må starte for å etablere en holdningsendring.

• Det er lov å bli hjemme eller ta en tidlig kveld hvis man vil.

• Snakk om alkoholbruk.

• Har du venner som bare er opptatt av å drikke, finn deg andre venner.

Prosjektleder Maren Kronlund i Lykkepromille stiller spørsmål ved noe av fokuset i Vinmonopolets undersøkelse. Gjennom sitt arbeid erfarer hun at det nok finnes større problemer blant studenter enn at de dropper en forelesning i ny og ne. Studenter har en livsstil preget av mye frihet, som gjør at man har muligheten til å ha et høyere alkoholforbruk.

– De fleste studenter har en periode med høyere alkoholforbruk på 3 år, før de går tilbake til et mer normalt forbruk. Problemet er de som ikke klarer den overgangen, forklarer hun.

Lykkepromille er en undergruppe av Sit, og setter i gang tiltak for å hjelpe studenter med å etablere sunne alkoholvaner. Kronlund forteller at hun opplever skepsis fra andre som jobber med rus, siden Lykkepromille fokuserer på strategier for kontrollert fyll framfor totalt avhold.

– Noen av de som jobber med rusforebygging er skeptiske til oss, siden vi hevder å ha funnet den perfekte promille og gir studenter oppskriften på det.

Undersøkelsens resultater er likevel ganske nært det hun selv har sett gjennom Shot-undersøkelsen, som også viser at studentmiljøet preges av problematiske holdninger til alkohol. Hun sier også at det er et behov for en holdningsendring, og at triksene studenter bruker for å la være å drikke tyder på at noe er galt.

Les mer om Shot-undersøkelsen her: Studenter setter for høye mål og er ofte deprimert.

Hun forteller om at mange bruker triks som å helle over en alkoholfri øl i et ølglass for å kamuflere at man ikke drikker. Dette kan være en fin teknikk for mange, men hun mener fortsatt at det absolutt ikke løser noen problemer.

– Jeg skulle ønske man bare kunne ta med seg den alkoholfrie ølen, og at ingen stilte spørsmål, sier hun.

Likevel er det tydelig at enkelte av verdiene til studentene later til å kunne påvirke alkoholkulturen på en positiv måte, og hun trekker spesielt frem at fokuset på fysisk og psykisk helse blant unge kan være svært fordelaktig i å etablere sunne holdningsendringer.

Kjenner seg ikke igjen

Resultater fra undersøkelsen

• 1 av 2 opplever drikkepress i studietiden.

• 1 av 3 har vært borte fra forelesning eller jobb på grunn av alkoholforbruk.

• 1 av 5 mener alkoholforbruket går utover jobb og studier, samme andel sier de har ventet en ekstra dag før de kunne jobbe eller studere effektivt igjen etter å ha drukket alkohol.

• 3 av 4 sier de har venner som har gått glipp av forelesninger eller jobb på grunn av alkoholbruk dagen før.

• 4 av 10 svarer at det ikke er sosialt akseptert å droppe alkohol under fadderuka.

• 1 av 10 sier de har vært bekymret for at eget alkoholforbruk skal gå utover jobb eller studier.

Martine Lysebo er leder for faddervaktordningen. Hun sier at hun ikke har merket noen store forskjeller fra tidligere fadderuker i alkoholbruk. Det virker også som at studentene tar hensyn til at de skal opp tidlig, og at fadderbarna ofte drar hjem relativt tidlig for å komme seg opp til skoleopplegg dagen etter.

Hun stiller et lite spørsmålstegn ved kvaliteten på undersøkelsen, men ser absolutt likhetstrekk til fjorårets Shot-undersøkelse.

– Det er urovekkende, men samtidig ikke så overraskende, sier hun om resultatene fra Vinmonopolets undersøkelse.

Undersøkelsen ble først publisert av Vinmonopolet, og uttalelser fra fungerende administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet har siden fått oppmerksomhet fra blant annet Dagbladet og Dagens Næringsliv.

Hun forteller at dette er et bevis på at studenter fortsatt har en alkoholkultur som preges av drikkepress, og at Vinmonopolet kommer til å jobbe målrettet mot studenter for å påvirke alkoholkulturen.

– Våre butikker på studiestedene vil ha en egen brosjyre rettet mot studenter, hvor vi kommer med råd om hvordan man forholder seg til alkohol. Vi håper også at studentene vil snakke med våre ansatte hvis de lurer på noe om alkohol, sier Hunter til Dagens Næringsliv.

Maren Kronlund har tidligere vært medlem i Studentmediene i Trondheim.