Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Klarsignal til bygging av Elgeseter gate 10 image

Klarsignal til bygging av Elgeseter gate 10

Etter flere år med planlegging, er det nå gitt grønt lys for at et nytt bygg for helse, sosialfag og idrett på Øya. Planen er at bygget skal stå klart ved årsskiftet 2021-2022.

Det framkommer under en pressekonferanse utenfor Elgeseter gate 10 onsdag formiddag.

– Dette vil gi økt tverrfaglig samarbeid, bedre arbeids- og læringsmiljø og mer effektiv drift, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra regjeringen.

Dette er andre gang på en uke at ministeren tar turen til Trondheim i forbindelse med et utbyggingsprosjekt. Under fredagens pressekonferanse på Egon i Tyholttårnet ble det nemlig lovet midler til både campusprosjektet og Ocean Space Centre.

Det nye bygget på Elgeseter gate 10. skal finansieres gjennom husleieavtaler mellom Statsbygg, som er byggherre, Sit og NTNU. Det anslås at NTNU skal bidra med 508 millioner kroner, og at Sit sin andel blir på 228 millioner kroner.

Tunga-studier ned til sentrum

[ image ]
Foto: Britta Benz
Konstituert rektor Anne Borg mener at bygget vil bidra til en mer integrert campus.

– Dette er helt uvurderlig for læringsmiljøet til studentene som i dag holder til på Tunga, skriver leder av Studenttinget, Cecilie Bjørnsdotter Raustein, i en pressemelding til Under Dusken.

Hun legger til at samlokaliseringen med resten av helse og sosialfagene på Øya gagner mer enn bare de fagmiljøene som flytter. Når det står ferdig skal bygget ha plass til rundt 2000 studenter og 200 ansatte.

–Nå kan helse- og sosialfagene våre samles med resten av helse- og medisinmiljøene, integrert med sykehuset og relevante helsetjenester i kommunen, påpeker konstituert rektor Anne Borg i en pressemelding til Under Dusken.

Planen er at studenter og ansatte fra audiograf-, barnevern-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, og vernepleierutdanningen skal flytte inn. I dag holder de fleste til på Tunga.

Les også:Vi trenger flere studentboliger!

[ image ]
Foto: Britta Benz
Leder av studenttinget, Cecilie Bjørnsdotter Raustein, mener også at bygget vil være et løft for studentene i byen.

Det nye bygget skal samlokaliseres med et nytt idrettsbygg og serveringssted for Sit, som både vil gi et økt treningstilbud, samt tilrettelegge for verdifulle læringsarealer for studentene på dagtid.

– Treningsarealene vil gi stor verdi til de ulike fagmiljøene som for eksempel fysioterapi og bevegelsesvitenskap som kan benytte seg av arealene til sin undervisning, utdyper Björn Gustafsson, dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i en pressemelding til Under Dusken.

Nybygget er ikke en del av den generelle campusutbyggingen på Gløshaugen. Prosjektet er et resultat av flere års samarbeid, der blant annet tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST har lagt ned mye tid. NTNU overtok stafettpinnen under fusjonen.