Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Dyrevernalliansen utlyser én million kroner til forskning image

Dyrevernalliansen utlyser én million kroner til forskning

Studenter, unge forskere og vitenskapelige ansatte oppfordres til å søke innen 1. oktober.

Formålet til Dyrevernalliansens forskningsfond er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. Det vektlegges at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, og ikke påføre dyr lidelse eller død.

Kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen beskriver dette som en unik sjanse for studenter og forskere som trenger støtte til sitt prosjekt.

– Fondet støtter forskning og utviklingsprosjekt på alle nivåer fra mastergrad til post doktor. Vi prioriterer prosjekter som angår dyr i intensivt landbruk, fiskeoppdrett og dyreforsøk, forklarer hun.

Det vil kunne gis støtte til både grunnforskning og anvendt forskning. Støtte kan også gis til utredning og utvikling som litteraturstudier eller praktisk utprøving.

Ifølge Dyrevernfondets nettsider kan utdeling av av midler foregå på følgende måter: prosjektstøtte (gjennom f.eks forskerprosjekt, brukerstyrt prosjekt eller forprosjekt), institusjonsstøtte (innkjøp av vitenskapelig utstyr e.l.), personlig stipend (mastergrad, doktorgrad, postdoktorgradsprosjekt, gjesteforsker, skriving av bok eller rapport, o.l), men også i form av annen støtte dersom det er mest praktisk.

For prosjekter knyttet til universiteter eller høyskoler vil institusjonen være mottaker, hvor midlene øremerkes det aktuelle prosjektet. Dersom en person uten tilknytning til en institusjon tildeles midler, vil det regnes som stipend.

Fordeles på flere prosjekter

Videre forteller Efskind at det er stor variasjon i prosjekter som tidligere har fått tildelt midler, og at det ikke nødvendigvis må være en masteroppgave.

[ image ]
Foto: Ihne Pedersen
Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen

– Det kommer helt an på prosjektet. Det er kvaliteten og interessen ved prosjektet som avgjør om det skal tildeles midler, og isåfall hvor mye sier hun.

Fondet skal dele ut inntil en million kroner i året, i tre år framover, fordelt på flere prosjekter. Tidligere har det blitt tildelt midler til fire-fem prosjekter årlig, uten at det er en sum fastlåst til hvert prosjekt.

– Hvor mange som kommer til å få støtte av oss i år vet vi ikke før vi ser på søknadene som kommer inn, forklarer Efskind.

Kommunikasjonsrådgiveren forklarer at fondet i flere år har ligget nede, men er nå oppe og går igjen. Tidligere tildelinger fra 2008-2012 kan man finne mer informasjon om her.

– Det er ingen begrensninger med tanke på studieretning eller fagbakgrunn. Så lenge prosjektet har dyrevelferd og dyrs beste som formål oppfordres alle interesserte til å søke.