Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Åpnet dørene for psykisk helse image

Åpnet dørene for psykisk helse

I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse verden over, med det mål å rette søkelyset på hvordan vi bruker tiden vår.

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres av organisasjonen ved samme navn, og markeringen i Norge har siden starten av 2000-tallet blitt koordinert på oppdrag fra Helsedirektoratet. Formålet er å oppfordre til kunnskapsformidling om psykisk helse, samt hvordan vi prater om det. Markeringer på dagen arrangeres på frivillig basis landet over.

Kristine Skårberg Aarnes jobber ved Fontenehuset Trondheim. De er en av aktørene som har markert Verdensdagen for psykisk helse i Trondheim. Fontenehuset er ett av tretten landet over, og fungerer som et arbeidsfellesskap for dem som har opplevd psykiske helseplager. Medlemskap ved huset krever ingen henvisning eller kontigent, og ved å bli medlem blir man del av et kollegium som drifter huset.

– Vi er for å drive et fellesskap med arbeidsrettede aktiviteter hvor hvem som helst kan ta del. Vi ønsker å gi dem som har hatt utfordringer meningsfulle dager ved at de kan delta i å drifte huset, som innebærer alt fra å lage lunsj til markedsføring, forteller Aarnes.

Fontenehuset har markert dagen ved å invitere offentligheten inn i lokalene sine i Dronningens gate. Alle som vil har hatt mulighet til å komme innom for å prate, bli medlem eller bare se hva de driver med.

Les også Shot-undersøkelsen 2018 melder om økning i rapporterte psykiske plager blant studenter.

Studenter blant medlemmene

Årets kampanje for Verdensdagen for psykisk helse har fått navnet «Gi tid», med mål om å rette oppmerksomhet mot ens egen tidsbruk og tilstedeværelse for andre og i sin egen hverdag.

– For vår del er vi et nyetablert tilbud i byen. Vi valgte å markere dagen ved å gi av vår egen tid til andre, og ta imot de som er nysgjerrige på det vi driver med, sier Aarnes.

En viktig del av driften av Fontenehuset ved siden av å gi medlemmene en meningsfull hverdag, er å bidra til å dem som ønsker å komme seg ut i jobb. Dette er et frivillig tilbud til de som drifter huset, og innebærer hjelp til å skrive CV, sende søknader eller å skaffe overgangsarbeid. Medlemmene har ingen tidsfrister på seg, i driften av Fontenehuset er alle likestilte.

– Det er flat struktur, og de som jobber her fast har samme status som medlemmene, forteller Aarnes.

Fikk du med deg? Institutt for musikk forsøker å rett opp økonomien. Studentene er blant dem som merker innskjæringene.

Hun sier at det ikke var mye som skjedde i Trondheim i sammenheng med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i år. Tidligere har det brukt å være litt mer aktivitet og stands i midtbyen, men når dette uteble valgte de å åpne dørene selv og tilby kaffe og vafler. Ifølge henne har det vært greit med besøk, rundt 60 stykker fram til to-tida.

– Det har vært mange forskjellige folk innom. Noen lurer bare på hva vi driver med, men vi inviterte også grupper fra andre kommunale tiltak til å ta turen innom.

Snittalderen på medlemmene ved huset er omkring 30, men aldersspennet på de som er innom går fra rundt 20 til 60 år. Aarnes sier at mye av deres jobb nå er å etablere seg mer tydelig som et eksisterende tilbud, og å nå studentene er en viktig del av dette.

– Vi har foreløpig ikke gått aktivt ut på læringssteder enda, det har vi planer om nå på høsten og våren.

Aarnes sier at studenter er representert blant deres medlemmer.

– Det er flere som er der parallelt med studier. Mange kjenner på ensomhet i studiehverdagen, det å ha et sted man kan møte folk innenfor trygge rammer er viktig.

Fra arkivet: – Vi er ikke rustet til å møte det stadig økende behovet for psykisk helsehjelp alene.