Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Endring i valg av programtillitsvalgte ved HF skaper reaksjoner image

Endring i valg av programtillitsvalgte ved HF skaper reaksjoner

Denne høsten ble en endring innført ved Humanistisk fakultet som flyttet valget av programtillitsvalgte (PTV) vekk fra allmøter og klasserom og over til studentrådene sine møter.

En PTV har som rolle å representere studentene ved et studieprogram og videreformidle deres innspill. Nå skal PTV-ene velges av studentrådene på deres møter, som er sammensatt av instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte ved det fakultetet studiet tilhører. Før var ordningen at PTV-er ble valgt på allmøter, men på mange studier ble valgene gjort på uformelt vis i klasserommet. Endringen formaliserer valgene av PTV-er.

Studentene ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) reagerer derimot på endringen og vedtok på sitt allmøte denne uken at de ønsker en endring av valgordningen.

Les også: – Studentene har blitt påvirket av konflikten ved IHS.

Grunn til å frykte for demokratiet

– Den nye ordningen med indirekte valg og rep føyer seg inn i en rekke reformer hvor tillit nedenfra erstattes med lojalitet/styring ovenfra. Det er all grunn til å frykte for demokratiet og studenter og ansattes medbestemmelse på NTNU, forteller Eivind Rindal, ITV ved IFR.

Rindal foreslår at valgene heller bør gjennomføres på samme måte som valg av ITV og FTV-er.

– Personlig mener jeg at det bør innføres en ordning med elektronisk valg hvor alle studenter tilknyttet et studie kan stemme på PTV. Dette vil likne litt på ordningen for valg av ITV og valg på fakultetsnivå, hvor man stemmer ved det fakultetet man tilhører.

Les også: Både UKA og NTNU fikk stokket om bokstavene natt til onsdag 23. oktober.

Vil finne de beste kandidatene

Studentrådet ved HF bekreftet på sitt allmøte denne mandagen at bakgrunnen for endringen var et rektorvedtak. De begrunnet endringen med at det var den beste metoden de hadde kommet frem til for å redusere mangelen på PTV-er ved fakultetet og for å finne de beste kandidatene til stillingene. Studentrådet forsvarte ordningen med at PTV-er nå vil bli valgt av FTV-er og ITV-er som er direkte valgt. De fortalte videre at den nye ordningen gjør studentdemokratiet mer representativt ved at tillitsvalgte er med i prosessen for valg av PTV.

Studentrådet mente at den gamle ordningen kan ha vært skremmende for studenter som har ønsket å stille som PTV som en mulig årsak til mangelen på PTV-er

Under Dusken har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra Fakultetstillitsvalgt ved Humanistisk Fakultet, uten respons.