Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Rektorkampen tilspisses image

Rektorkampen tilspisses

Ni søkere står igjen i kampen om å bli Bovims arvtaker, av disse er fem kandidater med i den første intervjurunden.

Da søknadsfristen til rektorstillingen ved NTNU gikk ut 11. oktober var det ti personer som hadde søkt på stillingen. Opprinnelig hadde også rektor ved universitetet i Aalborg Per Michael Johansen også søkt på stillingen, men han trakk søknaden sin etter at det skapte uro ved eget universitet.

Dermed er det ni søkere som er aktuelle for jobben og av disse er det fem som er kalt inn til den første intervjurunden, det melder Adresseavisa.

Det skal være snakk om konsituert rektor Anne Borg (61), dekan ved faktultet for økonomi Monica Rolfsen (53), rektor ved universitetet i Bergen Dag Rune Olsen (57) samt to søkere, en mann og en kvinne, som er untatt offentligheten.

Avgjøres i januar

Det er HR- og HMS-avdelingen ved NTNU som legger opp til en grundig ansettelsesprosess, den nye rektoren må nemlig være godt kvalifisert til jobben. Han eller hun må ha god erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett av NTNUs fagområder.

I innstillingsvalget for rektorstillingen sitter styreleder ved NTNU Svein Richard Brandtzæg, representant i NTNU-styret Kristin Melum Eide, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Lisbeth Aune og Øystein Moen, samt studentrepresentant Åste Solheim Hagerup, det opplyser Universitetsavisa.

Det er NTNU-styret som fatter selve vedtaket om ansettelse og dette skal etter planen skje på styremøtet 15. januar.

Les også: Aksel Tjoras forslag om valg av rektor fikk ikke gehør hos NTNU-styret.