Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Mørkets ekkokammer image

Mørkets ekkokammer

Jødehat, kvinnehat og muslimhat. På nettet har det vokst frem høyreradikalt tankegods som har blitt knyttet til en rekke terrorangrep og terrorforsøk over store deler av verden.

Senest i sommer var Norge vitne til et slikt terrorforsøk, hvor en 21-åring postet et innlegg på 8chan, før han entret Al-Noor-moskeen i Bærum med ladd våpen.

Han følger fotsporene til andre terrorister som de siste årene har brukt de samme nettforumene til å varsle sine angrep. De har til felles at de er unge og sinte, og nører opp under idéen om å tilhøre et overlegent folkeslag. Og ikke minst har de tilhørt et fellesskap med strenge kodekser for hva som er lov å mene. Sammen har de dyrket frem et verdensbilde som er nærmest ugjenkjennelig for dem som befinner seg utenfor internettets mørke avkrok.

Les også: UKA ville ikke framstå som hyklere – forsøkte å legge føringer for debatten

Fellesskapene jeg snakker om er nettfora som 4chan, 8chan og Endchan, hvor visse underfora har blitt en yngleplass for høyreekstremt tankegods. Dette er fora hvor ytringsfriheten i utgangspunktet skulle være absolutt, hvor man kunne uttale seg fritt og anonymt, og hvor politisk korrekthet var bannlyst. Til tross for denne grunntanken, har rommet for hva som er innafor å mene ikke bare flyttet seg til det høyre ytterpunktet - det har også blitt innsnevret. I ulike underfora er det kun rom for høyreradikale tanker og idéer, og det å mene noe avvikende blir hardt sanksjonert i form av hetsing.

Skaperen av 8chan, Frederic Brennan, har uttalt at han trodde ytringene i channene reflekterte de «egentlige» synspunktene til folk flest, men at disse meningene ble sensurert bort fra offentligheten. Brukerne av foraene kritiserer de mer konvensjonelle kanalene for ikke å tillate et stort nok meningsmangfold, og for å stramme inn ytringsfriheten. Det paradoksale er at mens det lovløse internett lover fritt spillerom, uten noen form for moderering, har det i praksis endt opp i en langt strengere kontroll av hvilke meninger som får komme frem. Konseptet om absolutt ytringsfrihet har vist seg å ikke fungere i praksis i channenes verden.

Les også: Studenttinget 2020 er valgt

Chankulturen blir stående igjen som et eksempel på den kompliserte ytringsfriheten. Som samfunn har vi ikke godt av at ytterpunktene gjemmer seg i egne avkroker og får vokse seg mørkere og større. Det sies at troll sprekker i sola, og at det er bedre å la kontroversielle meninger komme frem og bli utfordret, fremfor å la dem vokse seg store alene.

Til tross for dette kan det stilles spørsmål ved hvor godt total ytringsfrihet fungerer i praksis, når det også tillater at enkelte synspunkter hetses bort fra debatten. Likevel er det langt mer komplisert enn å bare stenge channene. Da 4chan ble moderert åpnet 8chan, hvor de politiske meningene flyttet seg enda lengre til ytterkanten. I en stadig mer polarisert verden trenger vi arenaer å møtes på. Ytringsfriheten er og forblir komplisert. Det har blitt hyppig diskutert i mange tiår, og er noe vi må fortsette å diskutere. Konsekvensene av å ikke gjøre det kan være fatale.