Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article NTNU kan ha ulovlig lang sensurfrist image

NTNU kan ha ulovlig lang sensurfrist

Det ble uttrykt bekymring allerede i 2018, men NTNUs ledelse har ingen planer om å endre praksis.

I årsrapporten for 2018 kom studentombudet fram til at NTNU bryter loven om sensurfrist. Ifølge studentombudet bryter NTNUs interne retningslinjer med universitets- og høyskoleloven (§3-9 fjerde ledd).

NTNUs egne retningslinjer sier at sensurfristen kan forlenges med 10 dager dersom jule- og nyttårshelgen kommer i sensurperioden med universitets- og høyskoleloven, og det er dette studentombudet mener kan være lovstridig.

Universiteter og høyskoler er lovpålagt å levere sensur til studenten innen 3 uker, med mindre det er særlig grunner som gjør det nødvendig å bruke mer tid. Til Universitetsavisa sa studentombudet at han ikke anser NTNUs prosedyrer til å være i henhold til loven.

Les også: Kjærlighet er mer enn forelskelse.

– I ytterste fall kan sensuren forskyves med ti dager om den faller i jule- eller nyttårsfeiringa. Jeg anser at de prosedyrene ikke er i tråd med universitets- og høyskoleloven, sa studentombudet Lennart Soligard til Universitetsavisa i mars.

Mange hensyn å ta i store emner

På e-post til Under Dusken svarer avdelingsdirektør for studieadministrasjon Anniken Løe at NTNU har hatt en langvarig praksis med å legge til ti dager dersom sensurfristen kommer i jule- og nyttårshelgen.

– NTNU har en rekke emner hvor antall studenter er svært høyt. Ulempen med å legge disse tidlig i eksamensperioden, er at flere studenter da kan risikere å få eksamener dager på rad. Også hensynet til at eksterne sensorer ikke skal få sensurfrist midt i juleferien er et moment, skriver Løe.

Les også: NTNU bryter loven, igjen.

Videre skriver Løe at ledelsen vurderte anbefalingene fra studentombudet, men at de kom fram til at det ikke var ønskelig å endre praksis. Før fusjonen hadde NTNU en ordning der fakultet som hadde forsinket sensur fikk bot, men denne ordningen ble ikke videreført etter fusjonen forklarer Løe.