Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Ledervalget, første utspørringsrunde image

Ledervalget, første utspørringsrunde

Storsalen skal i kveld velge ny leder av Studentersamfundet. Under Dusken er på plass, og vi gir deg løpende oppdatering av kveldens valg.

22:25: Gina Eckoff og Ingvild Oxaas Wie går videre til andre utspørringsrunde, som du kan følge her.

21:20: Første utspørrngsrunde er ferdig og Storsalen går videre til avstemning

21:15: Avslutningsappeller

Ingvild vil åpne Samfundet mer og skape mer engasjement. Hun bestemte seg for å stille klokken 15:00 i dag og kunne ikke tenkt seg å være noen annen plass i kveld. Hun vil ha et Samfund med åpne prosesser, engasjerende debatt og som kan være et hjem for alle.

Magnus sa at Samfundet skal være en plass som medlemmer kan få mer ut av. Han ønsker å løfte både møtene og de kunstneriske gjengene bedre fram. Han vil også spikre finansieringa av Nybygg, men samtidig ivareta det huset som man allerede har når man bygger videre.

Jacob startet sitt avsluttningsinnlegg med å be alle i salen og de som ser på om å snakke mer med Styret og komme med kommentarer og meninger om han blir leder. Sånn kan Styret representere medlemmene. Som en siste sak å legge fokus på, trekker han fram ensomhet og foreslår speedfriending i Strossa om han blir valgt.

Gina snakket i sitt avslutningsinnlegg om sine tre kampsaker: at Samfundet skal bli mer inkluderende, at terskelen for å delta skal senkes og at Samfundet skal bli synligere i politiske debatten. Hun mener at det siste er viktig fordi den alminnelige student vil bli stoltere av å være medlem, jo synligere Samfundet er i byen og i media. Hun argumenterer for at det er viktig å vise at man er her nå, i en tid hvor vi ønsker å bygge ut.

21:13: Kan Samfundet påvirke den nasjonale dagsordenen?

Jacob forteller at det eneste han kan huske å ha sett av Samfundet på nasjonal dagsorden ikke har vært heldig for Huset. Han mener likevel at Samfundet skal være stolte av selv seg selv, men at Samfundet ikke er en så stor organisasjon at man kan sette dagsorden nasjonalt. For han er det viktig å invitere beslutningtakere, for å stille dem til veggs. Gina mener at man må utnytte resolusjonene og stille mer spissede forslag. Å være imot oljeboring er fint å mene, men det er det også veldig mange andre som mener.

[ image ]
SPISSEDE FORSLAG: Storsalen må tørre å vedta mer spissede resolusjoner, forteller Gina

Ingvild trekker fram Samfundsmøtet om Palestina som et godt møte hvor organisasjonen kunne mene noe, men at Samfundet også kan mene flere ting. Magnus trekker fram partilederdebatten som siste gangen Samfundet var på den nasjonale dagsordenen, men at organisasjonen kan samarbeide bedre med riksskanalene. For eksempel kunne man ha laget et mer kommersielt produkt ut av sofaprate på Samfundsmøter, forteller han.

21:06: Faller Samfundet sammen, mens vi bygger Nybygg for alle penga?

På spørsmål om hva kandidatene tenker om bygge Nybygg, mens Samfundet holder på å falle sammen, svarte Magnus at han er er skeptisk til at en bygger nytt på bekostning av det gamle. Han sa videre at man ikke kommer til å bygge Nybygg med kronerulling i Storsalen, og at man derfor ikke skal spare Samfundet til fant for Nybygg. Gina snakket også om finansiering av Nybygg, og vil ikke bygge før hele finansieringa er på plass. Jacob var ikke klar over at det sto så ille til med Huset, men stoler på at Finansstyret har gjort seg noen tanker om dette. Ingvild syntes også at det hadde vært kjipt om Samfundet falt sammen, og at det er nødvendig å fikse, selv om det blir dyrt.

[ image ]
Foto: Vilde Fredrikke Osbakk
ENGASJERT: Ingvild forteller at hun har tatt med seg entusiasme og glede inn i alle sine verv på Huset.

20:25: Hvilke personlige egenskaper har du som gjør deg egent som leder?

På spørsmål om hvilke egenskaper som gjør kandidatene egnet til å være leder svarer Ingvild at hun er ekstremt engasjert. Hun har vært aktiv på Samfundet i mange år og forteller at hun har tatt med seg et stort engasjement og glede inn i sine verv. Magnus ser på seg selv om løsningsorientert og kreativ, noe som han mener blir viktig framover med tanke på Nybygg.

Jacob forteller at han har en stå-på vilje og at han går inn for noe med hele seg med et smil om munnen. Han forteller at det er viktig å holde motet oppe, selv om ting er tøft. Gina svarer at hun er inkluderende, godt til å lytte, rettferdig og ansvarlig. Hun vil skape et positivt miljø, hvor alle blir hørt.

20:21: Skal fagskolestudenter få medlemskap på Samfundet?

For å bli intern, må man være medlem på Samfundet. Dette har til nå vært litt vanskelig å bli for studenter ved fagskoler, som for eksempel Fotofagskolen. Både Magnus og Jacob mener at fagskolestudenter skal kunne være medlemmer på Samfundet. Jacob vil at Samfundet skal bli mer åpent, og mener at om fagskoler er anerkjent som høyere utdanning, så bør de selvsagt også kunne være medlemmer. Gina og Ingvild poengterer at det må være opp til Storsalen å bestemme om fagskolestudenter kan bli medlemmer.

20:05: Prioriteringer bak valg av styre

Gina har tidligere erfaring med å lede et styre, og mener det er viktig å ikke bli for mange. Hun vil derfor begrense styret til åtte stk. Helst vil hun ha to temaansvarlige, noen med journalistisk erfaring og generelt politisk bredde i Styret.

Magnus tenker at å skille mellom en temaansvarlig og en debattansvarlig er en god løsning, og han vil ha en egen nybyggansvarlig. Jacob vil også ha en nybyggansvarlig, men vil ellers ha Styret slik det er nå. Ingvild vil ha med noen med erfaring fra journalistikk og markedsføring og både husfolk og folk som ikke har vært aktive på Samfundet før nå.

19:59: Trenger man de kunstneriske gjengene?

[ image ]
SPESIELT: Jacob trekker fram at det at Samfundet produserer sitt eget kulturtibud er hva som gjør Huset spesielt.

Et medlem fra Strindens Promenade Orchester stilte spørsmål om man trenger å ha et kulturtilbud på Samfundet og alle kandidatene var enige i det gjør man. Jacob trekker fram at det er dette som skiller Samfundet fra andre kulturhus; nemlig at interne produserer innhold selv. Gina forteller at kulturtilbudet ved Samfundet ofte er det første nye studenter ser, mens Ingvild legger til at dette er noe som bidrar til rekrutteringen. Magnus svarer at de kunstneriske gjengene er noe av det som gjør Samfundet til det Samfundet er.

19:52: Politisk ståsted

Første spørsmål etter pause handlet om kandidatenes politiske ståsted og her trakk flere av kandidatene fram klima som en viktig sak.

Gina fortalte at hun tidligere har stemt SV, men nå lener mot MDG. Jacob er mer en ensaksperson, og den saken er klima. Ingvild sa at hun lener mot venstresida, og har tidligere vært med i sosialistisk ungdom. Magnus sa at han er konservativ av natur, men smått venstreradikal ved behov. Han poengterer at løsningene ikke kommer fra høyresiden, selv om god politikk tidligere har gjort det.

[ image ]
POLITISK STÅSTED: Magnus forteller at han er konservativ av natur, men smått venstreradikal av natur.

19:36: Hvordan gjøre Samfundet mer åpent for andre enn de frivillige?

Både Jacob og Ingvild legger vekt på at det er medlemmene, og ikke bare de interne, man først og fremst skal representere som samfundetleder. Ingvild forteller at hun selv følte seg veldig på utsida de årene før hun selv ble intern og at det er derfor viktig å vise at Samfundet er for alle. Gina fokuserer på å samarbeide med foreninger, også slik at man kan få flere medlemmer. Magnus skulle gjerne hatt flere organisasjoner i bygget, men tror også at det kan bli vanskelig på grunn av plassbegrensninger.

19:13: Tradisjoner vi kunne ha vært foruten

Jacob Sjødin kom en kontroversiell mening når han foreslo å bytte ut Nu Klinger som den faste studentsangen på Samfundet på sikt, på spørsmål om han måttet ha kvittet seg med en tradisjon. Magnus Thorslund er uenig, og mener at den dagen vi slutter å synge Nu Klinger er Samfundet dødt. Han vil derimot fjerne den interne sjargongen og hetsen når interne får verv i UKA eller ISFiT. Ingvild forteller at hun vil fjerne tradisjonen med rare drinker og shots under inndrikking av nye interne.

19:03: Drømmeresolusjonen

Første spørsmål til kandidatene var hva de vil at Samfundets politiske profil skal være og hva som ville vært deres drømmeresolusjon. Ingvild Oxaas Wie vil at Samfundet skal delta i klimastreik og lignende demostrasjoner for klima. Hun vil ha en resolusjon som sier at Samfundet tror på klimaendringene.

Jacob Sjødin ønsker derimot ikke at fokuset skal være på resolusjoner, med mindre hele medlemsmassen stiller seg bak. Hans drømmeresolusjon ville handlet om homoterapi. Både Gina Eckhoff og Magnus Thorslund trekker fram lokale saker som sin drømmeresolusjon. Magnus vil ha resolusjon om rulleskiløype i Estenstadsmarka og Gina vil at kommunen skal trappe opp sitt psykososiale tilbud.

[ image ]
Foto: Vilde Fredrikke Osbakk
GRILLING: De fire kandidatene må svare på godt over 30 spørsmål i løpet av kvelden.

18:50: Åpningsapellene er over

Gina Eckoff var først ut på talerstolen. Hun fortalte at som leder vil hun sette foks på et mer inkluderende Studetentersamfund med en lavere terskel for å delta. Alle medlemmer skal føle seg velkomne uansett campus. Eckoff nevnte også at Samfundet må bli en tydeligere politisk organisasjon, ved bruk av resolusjonsforslag.

Nestemann ut var Jacob Sjødin. Han poengterte at et medlemskort er mer enn et rabattkort, og at det i den siste tiden har blitt gjort en del ting for å fremme inkludering. Jacob mente også at det er viktig at medlemmene føler eierskap til Nybyggsprosessen, ved å blant annet legge skissene ut på nett.

Magnus Thorslund begynte sin åpningsappell med å melde sitt kandidatur til Storsalen. Han nevnte at han vil stå i spissen for en holdningsendring, løfte fram det kunstneriske innholdet, og viktigheten av Nybyggsaken.

Siste åpningsinnlegg ble holdt av Ingvild Oxaas Wie. Hun fortalte at dette var hennes første gang på talerstolen noensinne. Ingvild vil gi medlemmene større tilhørighet til Samfundet som hun er så glad i, og det er derfor hun stiller. Hun foreslår å jobbe videre med tiltak som vandre-mic og kanskje anonyme spørsmål for å gjøre det lettere å inkludere alle på Huset. Det er viktig for henne at medlemmene skal ta større del av prosessen med Nybygg og at Samfundet skal vise seg tydligere fram i bybildet og i media.

18:26: Etter et politisk fem-minutt holdt Frida Jerve en innledning.

Frida Jerve holdt en kort innledning om ledervalgets historikk og Styrets rolle på Samfundet. Hun kom også med en oppfordring til salen:

– Kandidatene er ikke ferdig utlærte. De skal lære veldig mye fram til 17. mai. Det er derfor engasjement vi ser etter i kveld.

Det var fire forhåndsmeldte kandidater som stilte til kveldens valg: Gina Eckoff, Jacob Sjødin, Ingvild Oxaas Wie og Magnus Thorslund, hvor de to siste meldte seg på selve valgdagen. Du kan lese mer om Gina og Jacob her.