Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen

Radio Revolt

Radio Revolt er en studentdrevet radiokanal, drevet på frivillig basis. Kanalen er en del av Studentmediene i Trondheim. Radiokanalen er tilpasset og rettet hovedsakelig mot studenter, og har en uavhengig og prøvende musikkprofil. Kanalen drives på et ikke-kommersielt grunnlag.

Radio Revolt spiller musikk du liker, og musikk du kanskje ikke visste du kommer til å like. Kjent eller ukjent, det viktigste for oss er at all musikk fortjener en sjanse til å bli spilt og hørt.


Historie

Studentradioen i Trondheim ble stiftet 17. november 1984, men forløperne til dagens Studentradio går mye lenger tilbake. Allerede i 1929 ble Akademisk RadioKlubb (ARK) startet opp ved Studentersamfundet, og under UKA i 1933 ble det for første gang eksperimentert med radiosendinger – kjent som UKEsenderen. UKEsenderen ble raskt en tradisjon, og ble satt i drift ved hver UKE siden – kun med unntak av UKA77 og UKA79, da departementet nektet å gi dispensasjon fra NRK-monopolet.

I 1985 sendte Studentradion 3 dager i uken, fra samme studio som UKEsenderen. Redaksjonen bestod av åtte faste medlemmer, og en del løsere tilknyttede medarbeidere. Samfundets Forsterkerkomité stilte med teknisk ekspertise.

Akademsik RadioKlubb (ARK) var ikke lenger involvert, fordi sendingene gikk via Televerkets sender på Tyholt. Våren 1985 ble det første semesteret med sammenhengende sendinger fra Studentradion i Trondheim. De neste fem årene ble Studentradions eksistens diskutert gjentatte ganger i Storsalen, før man i 1988 besluttet at Studentersamfundet i Trondhjem, i samarbeid med Studentsamskipnaden i Trondheim, skulle opprette selskapet Mediastud A/S. I dette selskapet skulle Samfundet og Samskipnaden eie 50% hver, en deling som fortsatt står uforandret. Mediastud fikk også ansvaret for studentavisen Under Dusken. Samme år fikk Studentradion også nytt studio i toppen av Studentersamfundet, et prosjekt som hovedsakelig var finansiert av samskipnaden.

I 1995 ble avtalen rundt Mediastud reforhandlet, og etter ønske fra både Studentersamfundet, Samskipnaden og Studenttinget ble Student-TV også en del av selskapet. I 2009 skifter Studentradion i Trondheim navn til Radio Revolt, og får tildelt en midlertidig konsesjon for 2009 på FM 97,9. For første gang i Norge (og såvidt vi vet i Europa) sender en studentradio radio 24 timer i døgnet. Permanente konsesjoner for lokalradiosendinger blir delt ut på nytt, og også denne gangen blir vi tildelt konsesjonen.

I 2010 blir Radio Revolt blir fratatt konsesjonen, og må fra nyttår 2010 sende på nisjenettet. De døgnkontinuerlige sendingene fortsetter på nett, men antallet timer radio på FM blir kraftig redusert.