Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen

Under Dusken

Under Dusken er en avis produsert for studenter i Trondheim. Den har kommet ut siden 1914 og er den eldste eksisterende studentavisen i Skandinavia. Avisen ønsker å gi studentene i Trondheim et helhetlig informasjonstilbud i form av nyheter, reportasjer, anmeldelser og kritisk journalistikk. Papiravisa blir produsert av frivillige studenter i Studentmediene. Produktet kommer ut annen hver tirsdag på de fleste campuser i Trondheim, og til sammen gis det ut i 16 utgaver hvert år i et opplag på mellom 6 000 og 7000.

Under Dusken er eid av av Studentersamfundet i Trondheim og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) gjennom holdingselskapet Studentmediene i Trondheim AS (tidligere Mediastud AS).


Historie

Lesere av Under Dusken får i hvert nummer et lite innblikk i avisens historie i spalten "UD for" som gir et utdrag fra artikler for 75 år, 25 år og 10 år siden.

12. desember 1914 ble det første prøvenummer av Under Dusken, "organ for studenter", sluppet - fire år etter at Norges Tekniske Høgskoles Studentersamfund (senere Studentersamfundet i Trondhjem) hadde startet. I starten holdt Under Dusken til i et tårnkontor i Hovedbygningen på Gløshaugen. Det kom ut en avis hver uke til en pris på 15 øre. Årene fram til andre verdenskrig var preget av stadige diskusjoner om hva avisen egentlig skulle være. Ambisjonen var å være et pan- skandinavisk magasin for Nordens lærde, men innlegg om nordisk enhet og verdensfred vek etterhvert plass for mindre pompøse artikler om studenthverdagen.

Med ordene "nei til nasjonalismen" innledes Under Duskens utgave fra lørdag 19. oktober 1940. I denne utgaven trykkes to av Æsops fabler: "Ulven og tranen" (med undertittelen "Den belønnes ikke som hjelper den onde") og "Løvens part" ("Vokt deg for å spise kirsebær med de store"). Få dager etter at det kontroversielle nummeret ble sluppet, nektet okkupasjonsmakten Under Dusken å gi ut flere numre, med mindre de underkastet seg sensuren. Det ville ikke studentene godta. Studentersamfundet ble stengt og overtatt av tyske soldater. Det ble skrevet og redigert et nummer våren 1941, men det ble aldri gitt ut. Det tok mer enn tre år før neste eksemplar av Under Dusken kom ut.

I første nummer i 1970 var det for første gang et foto på forsiden. Den tradisjonsrike forsiden med den steilende pegasusen var forkastet etter 55 år. Det journalistiske innholdet ble etter hvert mer nyhetspreget, med stoff fra studenthverdagen og studentpolitikken. Under Dusken ble etter hvert også et middel i studentenes politiske kamp. Venstreside-grupperinger kjempet med Trondhjems Konservative Studentforening om redaktørvervet. Dette førte til at kontinuiteten ble skadelidende. Redaktørvalg kunne føre til at hele den sittende redaksjonen gikk av.

I 1989 ble Jon Øyvind Eriksen og Anne Cathrine Haugdahl fra Venstrevind valgt som redaktører. Dette innledet en periode med mer stabilitet og kontinuitet. Det partipolitiske fokuset ble tonet ned. Under Dusken følger i dag linjen som Eriksen og Haugdahl innførte i 1989. Under Dusken er et nyhetsorientert studenttidsskrift, men skiller seg ut fra de andre studentavisene i Norge på grunn av magasinformatet og en omfattende reportasjeseksjon.

I 2012 ble nettavisen dusken.no opprettet, som en felles nettside for Under Dusken, Radio Revolt og Student-TV. Året etter skiftet holdningsselskapet Mediastud AS, som Under Dusken eies av, navn til Studentmediene i Trondheim AS. Ved dette skifte ble alle studenmediene slått sammen til en felles gjeng ved Samfundet. Dette grunnet et ønske om mer samarbeid på tvers av mediene, og for å oppnå flermedialitet.

Redaktøren ansettes av styret i Studentmediene i Trondheim AS, hvor eierne Studentsamskipnaden og Studentersamfundet er representert.